Aktualności

z życia naszej Karczmy

Historia Starej Karczmy

Najcenniejszym zabytkiem potwierdzającym wielowiekową historię Jeleśni jest Stara Karczma. Jest to jedna z ostatnich oryginalnych karczm w tej części Europy, należąca do najstarszego typu karczmy polskiej o konstrukcji zrębowej oraz cennych walorach historycznych i kulturowych. Data wybudowania...

28 maja 2021

Historia Jeleśni

„Historia Jeleśni wpisana jest w dzieje Żywiecczyzny. Od...